خشت و خواندن

انجمن دوستداران کودک پویش

خشت و خواندن

نیاز به تامین برخی تجهیزات برای کتابخانه های ثابت و سیار انجمن دوستداران کودک پویش

‎ریال129,100,000

از ‎ریال129,100,000 هدف

موفق شد

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.