تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

بنیاد غیردولتی یاران عشق

تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

کارگاهی جهت کار و فعالیت بانوان بی خانمان و آسیب دیده وکسب درآمد برای انها در منطقه شوش تهران

‎ریال247,400,000

از ‎ریال247,400,000 هدف

موفق شد

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

29

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.