تامین تجهیزات پزشکی (ویلچر، دستگاه قند خون، سوند و..)

خیریه التیام

تامین تجهیزات پزشکی (ویلچر، دستگاه قند خون، سوند و..)

با هدف تامین هزینه های مرتبط با تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز مددجویان تحت پوشش خیریه؛ از قبیل لوازم بهداشتی مصرفی، دستگاه قندخون، ویلچر

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۰۸ آبان ۱۴۰۲

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.