تامین صندلی کلاس آموزشی خانه کودک

انجمن دوستداران کودک پویش

تامین صندلی کلاس آموزشی خانه کودک

تجهیز مرکز آموزشی برای سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار روستاهای اطراف جنوب شرقی تهران

‎ریال161,300,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

موفق شد

۱۰ آبان ۱۴۰۲

17

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.