تامین کوله‌پشتی‌های مجهز به لوازم التحریر برای مناطق محروم

انجمن روشنگران فردای کودک کوشا (ارفک)

تامین کوله‌پشتی‌های مجهز به لوازم التحریر برای مناطق محروم

با مشارکت در تأمین و توزیع 10,000 کوله‌پشتی به همراه لوازم‌التحریر، در تأمین بخشی از هزینه‌های یکسال تحصیلی ارفک نیز سهیم باشید.

‎ریال268,900,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

موفق شد

۱۸ مهر ۱۴۰۲

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.