تامین کوله پشتی های مجهز به لوازم التحریر برای مناطق محروم

انجمن روشنگران فردای کودک کوشا (ارفک)

تامین کوله پشتی های مجهز به لوازم التحریر برای مناطق محروم

‎ریال215,200,000

از ‎ریال215,200,000 هدف

موفق شد

۰۲ بهمن ۱۴۰۱

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.