سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

انجمن دوستداران کودک پویش

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

این پروژه برای تامین اجاره بهاء مرکز آموزشی برای کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار انجام می شود.

‎ریال215,100,000

از ‎ریال215,100,000 هدف

موفق شد

۱۱ تیر ۱۴۰۲

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.