تهیه چرخ خیاطی برای امرار معاش 2 خانواده نیازمند

خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای امرار معاش 2 خانواده نیازمند

برای دو خانواده تحت حمایت موسسه که شرایط سختی دارند در نظر داریم دو دستگاه چرخ خیاطی تهیه کنیم

‎ریال344,100,000

از ‎ریال344,100,000 هدف

موفق شد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.