تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان مستعد نیازمند

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان مستعد نیازمند

‎ریال161,300,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

موفق شد

۰۶ آبان ۱۴۰۱

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.