سرپناهی برای شهربانو خانم و فرزندانش

خیریه پیام امید

سرپناهی برای شهربانو خانم و فرزندانش

شهربانو خانم به دلیل ترک منزل همسر با 2 فرزند کوچک مجبور به متارکه غیابی شدند .

‎ریال193,600,000

از ‎ریال193,600,000 هدف

موفق شد

۰۱ فروردین ۱۴۰۲

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.