حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

خیریه التیام

حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

دندان‌دردی که به کمک شما التیام میدهیم؛ در این طرح، تعدادی از مددجویان جهت ترمیم، پرکردگی سطحی، کشیدن دندان، کامپوزیت سطحی حمایت میشوند

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۰۶ فروردین ۱۴۰۲

11

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.