کمک به توسعه اپلیکیشن ویژه ناشنوایان هاناپ

نیکوکاری ‌مهربانه

کمک به توسعه اپلیکیشن ویژه ناشنوایان هاناپ

اپلیکیشن هاناپ برای توسعه ارائه خدمات خود به ناشنوایان نیاز به حمایت کاربران مهربانه دارد

‎ریال190,000,000

از ‎ریال190,000,000 هدف

موفق شد

۰۸ مهر ۱۳۹۹

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.