تهیه 100پک لوازم التحریر برای دانش آموزان منطقه محروم ومرزی

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه 100پک لوازم التحریر برای دانش آموزان منطقه محروم ومرزی

تهیه 100پک لوازم التحریر برای دانش آموزان منطقه محروم ومرزی شهرستان نهبندان

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.