کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

عارف سپاهی

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

‎ریال11,550,000

از ‎ریال320,000,000 هدف

لغو شد

۲۳ تیر ۱۳۹۹

15

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.