پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

موسسه خیریه ققنوس عشق

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

قصد داریم کودکان کوره پزی مجتمع آموزشی و حمایتی شکوفان را برای آینده ای روشن حمایت کنیم.

‎ریال230,200,000

از ‎ریال300,000,000 هدف

تا پایان

77

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.