کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

خیریه امین آراسته

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

کمک هزینه تهیه اقلام بهداشتی و غذایی برای دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

‎ریال20,903,600

از ‎ریال100,000,000 هدف

لغو شد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.