ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

کمپین نفس

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

تهیه ماسک پارچه ای برای کادر درمانی بیمارستان های استان گیلان، مازندران، گلستان و بیمارستان امام خمینی تهران

355,947,336 ریال

از 1,680,000,000 ریال هدف

تا پایان

213

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.