تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

کمپین نفس

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان برای یک هفته، برای مراکز درمانی استان های مازندران، گیلان و گلستان و بیمارستان امام خمینی تهران

274,691,500 ریال

از 12,600,000,000 ریال هدف

تا پایان

155

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.