مشارکت و همیاری توانیتو

نیکوکاری ‌مهربانه

مشارکت و همیاری توانیتو

حمایت از یک کارآفرین نوپا و دارای معلولیت شدید و جلوگیری از تعطیلی استارتاپ توانیتو

‎ریال600,000,000

از ‎ریال600,000,000 هدف

موفق شد

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

226

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.