مشارکت و همیاری توانیتو

نیکوکاری ‌مهربانه

مشارکت و همیاری توانیتو

حمایت از یک کارآفرین نوپا و دارای معلولیت شدید و جلوگیری از تعطیلی استارتاپ توانیتو

600,000,000 ریال

از 600,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

226

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.