تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا

مبالغ جمع آوری شده صرف خرید اقلام بهداشتی برای افراد و خانواده های تحت پوشش خیریه های همکار می شود.

109,739,060 ریال

از 215,100,000 ریال هدف

تا پایان

88

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.