بهار بر سقف خانه تو

انجمن دوستداران کودک پویش

بهار بر سقف خانه تو

تأمین هزینه‌ی فضای آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل روستاهای جنوب شرقی تهران

‎ریال167,825,900

از ‎ریال167,800,000 هدف

موفق شد

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.