خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

قصد داریم 50عدد بسته مواد غذایی به خانواده های معلولین و زنان سرپرست خانواده اهدا کنیم

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

4

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.