خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

قصد داریم 50عدد بسته مواد غذایی به خانواده های معلولین و زنان سرپرست خانواده اهدا کنیم

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

4

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.