کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

کمک به عمل جراحی مادر بیمار که قبلا هم توسط این موسسه مورد عمل جراحی قرار گرفته

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ دی ۱۳۹۸

177

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.