فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

عارف سپاهی

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی نوروز 1399 دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی نام آوران

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۱۴ بهمن ۱۳۹۸

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.