تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

من به پایانی دگر نیندیشم، که همین دوست داشتن ها زیباست...

‎ریال67,300,000

از ‎ریال67,300,000 هدف

موفق شد

۲۴ آذر ۱۳۹۸

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.