تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

من به پایانی دگر نیندیشم، که همین دوست داشتن ها زیباست...

67,300,000 ریال

از 67,300,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ آذر ۱۳۹۸

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.