تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

کارگاه سفالگری نیکوکاری رعد برای آموزش 70 توان یاب به کوره پخت سفال نیاز دارد

8,310,000 ریال

از 82,800,000 ریال هدف

لغو شد

۱۶ آبان ۱۳۹۸

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.