تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

کمک به بهبود کیفیت زندگی جوان مبتلا به بیماری SMA

86,100,000 ریال

از 86,100,000 ریال هدف

موفق شد

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

90

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.