تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

علی (امیر) سخائی

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

بیماری پروانه ای، یک بیماری بسیار خاص و دردناک است...

‎ریال17,150,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

لغو شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.