با آنان می‌مانیم

یاریگران کودکان کار پویا

با آنان می‌مانیم

طرح راه‌اندازی کلاس پنجم برای کودکان کار دارای اختلال و مشکلات یادگیری

80,700,000 ریال

از 80,700,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.