تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

موسسه کانون جوانان رضوان

تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

تامین سلامت و درمان 42نفر از نیازمندان روستایی با دستان پرسخاوت شما مهربانان

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

52

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.