هزینه درمان سرطان دختری جوان

بابك صداقت كمال

هزینه درمان سرطان دختری جوان

یک شهر بسیج شده است تا تو گل بدهی.

‎ریال102,200,000

از ‎ریال102,200,000 هدف

موفق شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۸

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.