هزینه درمان سرطان دختری جوان

بابك صداقت كمال

هزینه درمان سرطان دختری جوان

یک شهر بسیج شده است تا تو گل بدهی.

102,200,000 ریال

از 102,200,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۸

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.