ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

موسسه جهادی رضوان

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

اجرای بتن سقف مدرسه 4 کلاسه روستای خواجه منجیکوه با 230 مترمربع زیربنا

‎ریال15,180,000

از ‎ریال104,400,000 هدف

لغو شد

۲۰ تیر ۱۳۹۸

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.