تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

چشم امید فرزندان این پدر به دستان من و شماست!

‎ریال43,200,000

از ‎ریال43,100,000 هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

103

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.