تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

چشم امید فرزندان این پدر به دستان من و شماست!

43,200,000 ریال

از 43,100,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

103

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.