با هم نمیبازیم

شرکت آوای بازی سازان پردیس

با هم نمیبازیم

جامعه بازیسازان زیر نظر "کمیسیون سرگرمی و بازی های رایانه ای نظام صنفی" برای یاری با سیل زدگان همراه می‌شوند.

2,000,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

لغو شد

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

1

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.