مشارکت در تامین هزینه های بیمارستان یک پدر از کارافتاده

موسسه خیریه پیام امید

مشارکت در تامین هزینه های بیمارستان یک پدر از کارافتاده

پدر یکی از خانواده های تحت حمایت موسسه خیریه پیام امید به علت بیماری سرطان پیشرفته از کار افتاده می باشد و پایشان نیز قطع شده است

‎ریال16,200,000

از ‎ریال16,200,000 هدف

موفق شد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.