همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

مادری 36 ساله داری یک دختر 12 ساله مدتی پیش بر اثر تصادف دست چپشان فلج شده و باید سریعا مورد عمل جراحی قرار گیرند

43,100,000 ریال

از 43,100,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.