خرید تجهیزات تولید و اشتراک محتوای آموزشی برای مدرسه روستا

VOOOP

خرید تجهیزات تولید و اشتراک محتوای آموزشی برای مدرسه روستا

مجهز کردن مدرسه روستایی برای خودکفایی در تولید محتوای دیجیتال

‎ریال26,700,000

از ‎ریال26,700,000 هدف

موفق شد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

8

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.