تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

بنیاد امید مهر ‌

تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

حمایت از پنج نفر از مهارتجویان بنیاد امید مهر که علیرغم شرایط سخت، با تلاش بسیار موفق شده‌اند به دانشگاه راه پیدا کنند.

33,500,000 ریال

از 33,500,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ مرداد ۱۳۹۳

17

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.