پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

نیکوکاری ‌مهربانه

پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

خوبه هر کجا که هستیم سهم اندک خود را از خوبی و مهربانی، به جا بیاوریم.

52,086,930 ریال

از 111,900,000 ریال هدف

تا پایان

31

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.