پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

نیکوکاری ‌مهربانه

پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

خوبه هر کجا که هستیم سهم اندک خود را از خوبی و مهربانی، به جا بیاوریم.

53,500,000 ریال

از 53,500,000 ریال هدف

موفق شد

۰۴ فروردین ۱۳۹۸

34

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.