سی سبد غذایی شب عید

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

سی سبد غذایی شب عید

امیدواریم همچون گذشته خیریه رعد را برای تأمین 30 سبد غذایی برای توان یابان نیازمند به عنوان بخشی از مایحتاج غذایی شب عید یاری نمایید.

102,700,000 ریال

از 102,700,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

55

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.