تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

آرزو وصله چی

تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

گاهی خدا می خواهد با دست تو، دست دیگر بندگانش را بگیرد. دست یاری ما را در ایجاد زندگی سالم برای کودکان کار آجرپزی‌ها رها نکنید.

‎ریال56,400,000

از ‎ریال56,400,000 هدف

موفق شد

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

1

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.