آزاد کردن زندانی

سید علی رضا هاشمی

آزاد کردن زندانی

در تلاشیم تا با تامین مالی این بدهی ها و جلب رضایت شاکی، این پدر را به آغوش خانواده بازگردانیم.

21,704,110 ریال

از 537,700,000 ریال هدف

لغو شد

۲۴ اسفند ۱۳۹۷

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.