کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

فاطمه نامخواه

کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

کمک کنیم تا بیمار نارسایی کلیه، بتواند هزینه‌های آزمایش خود را بپردازد.

‎ریال48,400,000

از ‎ریال48,400,000 هدف

موفق شد

۲۳ آذر ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.