کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

فاطمه نامخواه

کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

کمک کنیم تا بیمار نارسایی کلیه، بتواند هزینه‌های آزمایش خود را بپردازد.

48,400,000 ریال

از 48,400,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ آذر ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.