فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

باقر بحری

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

با خرید هر جلد از کتاب «یکی از ما آتشی سروده است...» به مبلغ ۴۰ هزار تومان، کل مبلغ به پروژه‌های توانمندسازی مهربانه کمک می‌شود.

‎ریال54,400,000

از ‎ریال54,400,000 هدف

موفق شد

۱۸ دی ۱۳۹۷

12

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.