نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

حبیب دولت زاده

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

مگه از نفس کشیدن چیز مهمتری هم هست؟

75,300,000 ریال

از 75,300,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ آذر ۱۳۹۷

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.