کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

بابك صداقت كمال

کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

یک شهر بسیج شده است تا گل بدهی.

64,600,000 ریال

از 64,600,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ آبان ۱۳۹۷

5

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.