اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

کانون یاریگران دانشگاه صنعتی شریف

اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

این پروژه در نظر دارد برای دانش آموزان قشر آسیب‌پذیر (تک سرپرست، کودکان کار و دانش آموزان بهزیستی) اردوی آمادگی کنکور برگزار نماید

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۲ فروردین ۱۳۹۳

105

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.